Vestby kirkelige fellesråd

Postadresse

Postboks 122 , 1541 Vestby

Besøksadresse

Risilveien 71, Gamle Bjørlien skole

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 88 46 77

Personer

 • Vestby kirke

  Kirkeveien 21 Vestby
 • Såner kirke

  Vålerveien 24 Hølen
 • Garder kirke

  Garderveien 641 Garder
 • Hvitsten kirke

  Hvitstenveien 13 Hvitsten
 • Son kulturkirke

  Sagbruksveien 2 Son
 • Strømbråten kapell

  Kapellveien 39 Son

Lenker