Gravferd

Ved et dødsfall må de etterlatte ta mange avgjørelser av praktisk, økonomisk og juridisk karakter.Det anbefales å ta kontakt med et begravelsesbyrå tidlig, som i samarbeid med kirkekontoret, vil bistå profesjonelt med praktiske oppgaver og sette en ønsket ramme rundt gravferden.

Gravferd, Begravelse eller bisettelse? Gravferd er samlebegrepet for seremonien etter et dødsfall, men i dagligtalen brukes begravelse om både begravelse og bisettelse. Etter en bisettelse blir avdøde kremert et annet sted, mens etter en begravelse blir kisten med avdøde lagt i jorden.

Fristen for gravlegging eller kremasjon er ti virkedager etter dødsfallet. I våre menigheter er tidspunktene for gravferd: tirsdag, torsdag og fredag kl.10.30 eller kl.13.00. Når tidspunktet er avklart, vil man også få vite hvilken prest og organist som har tjeneste. Presten vil så ta kontakt med familien og avtale et tidspunkt for en samtale.