Konfirmasjon

Her finner du all informasjon relatert til konfirmasjon i våre menigheter! Alle som velger å bli konfirmert i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter deltar på et felles konfirmasjonsopplegg.

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant.

I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.