I de fire soknene våre har vi til sammen fem kirke og et kapell: - Vestby kirke, Kirkeveien 21, Vestby - Garder kirke, Garderveien 641, Garder - Hvitsten kirke, Hvitstenveien 13, Hvitsten - Såner kirke, Vålerveien 24, Hølen - Son kulturkirke, Sagbruksveien 2, Son - Strømbråten kapell, Kapellveien 39, Son