Rettigheter og plikter

Alle innbyggere i en kommune har rett til gravplass i kommunen. En ny grav vil være frigrav i 20 år. Deretter betales en festeavgift dersom man ønsker å opprettholde graven. Alle graver som er i bruk skal være registrert med en ansvarlig eller fester hos gravplassmyndigheten.

I kommunene i Follo er det kirkevergen som er gravplassmyndighet.

Her er generell informasjon som gjelder for alle gravplassene i Follo. Se Lokale gravplassvedtekter for regler som gjelder spesielt for gravplassene i Vestby.

Ansvar for kirkegårdene

 • Fellesrådene i Follo har i henhold til Kirkeloven ansvar for forvaltningen av kirkegårdene i hvert sitt område.

Adferd på kirkegårdene

 • Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegårdene skal skje på sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen.

 • Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Bilkjøring er ikke tillatt med unntak for bevegelseshemmede.

 • Hunder skal føres i kort bånd.

Ansvar for skade  

 • Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens betjening.

 • Eieren skal påse at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården.

 • Når kirkelig fellesråd finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrifter og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, evt. fjerne gravminnet.

Gravminne

 • Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data. Fester av festet grav eller ansvarlig for fri grav er eier av gravminnet.

 • Kirkevergen skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på kirkegården. Gravminnet skal monteres etter avtale med kirkegårdsbetjeningen.

 • Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminnet skal være sømmelig. Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholds-krevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården

 • Dekor gjenstander, så som lykter og blomsterurner, kan monteres på gravminne når følgende krav oppfylles:

  • Eier godkjenner ved underskrift at kirkegårdsforvaltningen ikke har noe økonomisk eller praktisk ansvar for skade som måtte oppstå ved driftsmessig åndtering av gravminnet, eller ved den daglige drift på gravlunden.

  • Gjenstander som monteres må kunne tas av og på uten bruk av redskaper.

  • Gjenstander skal monteres i front/småfugler kan monteres oppå. Ingen del skal rage lenger ut enn til gravminnets side, eller høyere enn det små fugler rager opp.

 • Gravminne for kistegraver kan ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, og vekten ikke overstige 300 kg.

 • Tilsvarende for urnegraver er 80x75x60 cm og 150 kg.

Frigrav og festeavgifter

 • Ved bruk av ny grav betales ingen feste­avgift for personer med bopel i kommunen.  Vil man reservere grav ved siden av, må man betale festeavgift for denne. Festeavgiften varierer noe i de ulike kommunene.

 • Ny gravlegging i en festet grav eller gravsted utløser ikke rett til fri grav. Rett til fri grav forutsetter at gravlegging skjer i en grav som er tilvist av gravpassforvaltningen.

 • Det er kun ved gravlegging det er anledning til å reservere grav ved siden av.

Rettigheter og plikter

 • Alle graver som er i bruk skal være registrert med en ansvarlig eller fester hos gravplassmyndigheten.

 • Den ansvarlige/festeren har rett til å bestemme hvem som kan gravlegges i graven og sette opp gravminne, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser.

 • Enhver ansvarlig for frigrav eller fester av grav har rett og plikt til å sørge for stell av graven.

Fredningstid for grav

 • Fredningstid for kistegraver er normalt 20 år, men på enkelte kirkegårder er den 30 år. Det betyr at en kistegrav ikke kan brukes til ny gravlegging av kiste før det er gått 20/30 år fra siste gravlegging. En urnegrav kan benyttes til inntil fire urner, og hver urne er fredet i 20 år.

Overføring av feste

 • Et feste kan ikke overføres uten samtykke fra kirkelig fellesråd, og det kan ikke overføres mot noen form for vederlag.

 • Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem som festet ønskes overført til. Ved uenighet treffer fellesrådet avgjørelse.

Plantefelt

 • Kirkegårdsbetjeningen skal besørge graven planert og tilsådd en tid etter gravlegging. Dette kan ikke skje før jorden har sunket sammen rundt kisten, noe som kan ta litt tid.

 • Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller med grener som går ut over plantefeltet.

 • Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt, tilhugget natursteinskant som flukter med terrenget omkring. Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet med en hekk, rullestein eller småstein.

 • Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.

 • Plantefelt som ikke beplantes og stelles, vil bli tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.

 • Ta kontakt med oss og spør hvis det er noe du lurer på.

   Gravstell

 • Den som har ansvar for en fri grav eller er fester for et gravsted, kan avtale gravstell for en bestemt periode. Dette innebærer at kirkevergen overtar ansvaret for planting og stell av graven.

 • Gravstellavtale kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid.

 • Type tjenestetilbud og priser varierer noe fra kommune til kommune. Ta kontakt med ditt kirkevergekontor for nærmere opplysninger.

 • Avtale om gravstell opprettes ved henvendelse til kirkevergekontoret.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"