Proster i Tr.heim

Vi har her gjort en lenke til Bispedømmets hjemmesider som viser samtlige proster i Nidaros bispedømme. Her finner du kontaktinformasjon til våre to proster i Trondheim.