Menighet og kirke Satsningsområder

Den norske kirke i Trondheim skal være tilstede der folk lever og bor.

Satsningsområdene

Vi skal være et tilbud for den enkelte og grupper av mennesker gjennom å være tilstede i byens ulike nærmiljø.

Les mer