Konfirmasjon i Tune, Greåker, Soli, Holleby menigheter

Endelig er det din tur til å være konfirmant! Konfirmasjonstiden er en tid for å utforske viktige spørsmål sammen med andre - spørsmål om livet, verden og troen.

Du er veldig velkommen som konfirmant i Tune, Greåker, Solli eller Holleby menighet uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Konfirmasjonstiden skal gi deg et møte med troens innhold og praksis i dialog med dine livsspørsmål og sammen med de andre konfirmantene, ansatte og frivillige i kirken. Er du usikker på om du vil være konfirmant i kirken? Prøv det ut da vel!

Ansatte og frivillige ledere for konfirmantene i disse Greåker, Tune, Soli og Holleby jobber som et team og samarbeider om konfirmantopplegget. Innholdet er det samme for alle menighetene.

Opplegget består av Gruppesamlinger etter skoletid, fellessamlinger, konserter, klubbkvelder og gudstjenester. Det er leir i september. Det forventes at alle konfirmantene deltar på alle samlingene.

Behov for tilpasset undervisningsopplegg? Ta kontakt med oss. Vi finner en løsning som er god for deg og din familie.

Gruppeundervisning etter skoletid er i Greåker eller Tune kirke. - Tidene i Tune kirke er tilpasset Kruseløkka og Grålum ungdomsskole og tidspunktene i Greåker kirke er tilpasset Tindlund ungdomsskole. Går du på en annen skole ta kontakt så finner vi ut hvor det er enklest for deg å ha gruppesamlingene.

Detaljert program kommer etter påmelding men se gjerne tidligere program under fanen "aktuelt for konfirmanter"

Konfirmanttiden starter i august og avsluttes med konfirmasjon i mai. Se datoer under fanen konfirmasjonsdagen

Påmelding for konfirmasjon 2024/2025 åpner torsdag 25. april 2024.

Egenandelen for konfirmanttiden er kr 1400,-

Betaling for konfirmanttiden blir fakturert i løpet av sommeren. Det er viktig for oss å informere om at konfirmantkontingenten ikke skal være det som setter en stopper for å være konfirmant hos oss. Ta kontakt om det er vanskelig å betale. Vi har flere løsninger - både delbetalinger, rabatter og støtteordninger.