Begravelse

Den norske kirke i Sarpsborg gjennomfører gravferd i samarbeid med begravelsesbyråene. Kontakt oss om gravferd på e-post: gravferd.sarpsborg@kirken.no. Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandling uavhengig av hvilket tros- eller livssynsamfunn de tilhører.

De offentlige gravplassene i Sarpsborg kommune forvaltes av Sarpsborg kirkelige fellesråd. De tjenestene som kirkelig fellesråd tilbyr alle innbyggere omfatter kistegravlegging, kremasjon og andre forhold ved selve gravplassen (urnenedsettelse, gravminner, gravstell, gravregister, feste av graver mv).

De som står nærmest må forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved et dødsfall. I løpet av ganske kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.Det er vanligvis begravelsesbyrået som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. Kirkelig fellesråd ved kirkevergen er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe prest og organist.