Levende menighet

Den norske kirke driver i Mandal et omfattende arbeid for barn, unge og voksne. Mange hundre mennesker er ukentlig omfattet av et mangfoldig arbeid. Velg kategori under for å lese om menighetens utstrakte arbeid.