Trosopplæringen i Lillehammer

Trosopplæringen i menighetene i Lillehammer har et bredt tilbud til barn fra 0-17 år.

Den Norske kirke skal gi et tilbud om opplæring i den kristne tro til barn og unge.

Alle som er døpt eller har foreldre som er medlem i den Norske kirke skal få en invitasjon fra kirka minst en gang i året fra de er 0 til 17 år. Alle tiltak er åpne for alle som ønsker å delta, også de som ikke er medlem av kirka.