Politiattest i Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd jobber for at alle barn og foresatte skal kjenne seg trygge og ivaretatt på arrangement og samlinger i kirkens regi.Lillehammer kirkelige fellesråd krever politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år, som utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette er gjort med hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1. jf. Politiregisterloven § 39, første ledd og Trossamfunnsloven § 20.