Velkommen til dåp!

Dåpen er en stor begivenhet og feiring av livet med rom for en ny begynnelse, uansett alder.

I dåpen får vi løftet om at Jesus er med oss alle våre dager, og gjennom dåpen blir alle som er døpt en del av kirkens store fellesskap. Dåpen er en flott tradisjon, markerer en ny start og setter livet i en større sammenheng.

Derfor legger vi til rette så godt vi kan, slik at dere skal få en god opplevelse av den store dagen. For at menigheten skal få se og ta imot barnet er det dåp i den ordinære gudstjenesten, kl. 11:00 på søndager. Du kan døpe i den kirka du vil, uavhengig av hvor du bor. Om dere ønsker lørdagsdåp er det mulighet for det én gang i måneden i Lillehammer kirke og i Fåberg kirke. Datoene for dette ligger i påmeldingsskjemaet.

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16

Artikkelsnarveger