Barn som er døpt eller har tilhørighet til kirken, vil med jevne mellomrom motta invitasjon til ulike trosopplæringstiltak. Trosopplæring handler om å oppleve og erfare gjennom aktiviteter menigheten tilbyr barn og unge. De ulike tiltakene bidrar til at alle har en mulighet til å bli bedre kjent med kirken og den kristne tro. Alle som er døpt eller har en tilhørighet til kirken i alderen 0-18 år vil motta invitasjoner pr. post/e-post. Dersom du ikke er døpt eller har en tilhørighet til kirken vil det ikke bli sendt ut en personlig invitasjon, men du er også hjertelig velkommen til å delta.