Bryllup

Hovedbilde for tema

Bryllup i kirken

Alle foto på siden: Johanna Eidse-Frænkel 

Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler: den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn.

De aller fleste som gifter seg hos oss velger gamle Lørenskog kirke, men det er fullt mulig å bli viet både i Fjellhamar kirke og Skårer kirke også!

Går dere med planer om å gifte dere, ta kontakt med prestekontoret for å registrere tid og sted, se link med kontaktinformasjon nedenfor.

Fra 1.oktober 2004 er det Folkeregisteret som foretar prøving, det vil si ordner alle papirer og godkjenninger i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Folkeregisteret skriver også ut vigselsattest. Vigelspapirer kan fås fra Folkeregisteret, tlf. 800 80 000. Ferdig utfylte papirer sendes tilbake til Folkeregisteret senest 4 uker før vigselen finner sted.

Kontakt