Barn og deres familier har en sentral plass i Fjellhamar kirke. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser. Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Her finner du informasjon om de kontinuerlige tiltakene for barn og familier. Det meste av aktivitetene for barn og familier driftes av vår barne og ungdomsorganisasjon, barn og unge Fjellhamar menighet (BUF). Det koster 250,- pr. kalenderår å være medlem i aktivitetstilbudene som BUF arrangerer.