Velkommen til et mangfoldig gudstjenesteliv

Hver søndag er det gudstjeneste kl. 11 i Holmlia Kirke. I skolens vinterferie, høstferie og sommerferie, har vi et samarbeid med Hauketo-Prinsdal kirke, slik at det er annenhver søndag i disse feriene.