Vigsel i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet i menneskers liv. Vi som kirke er glad for å være med å dele denne dagen med dere og ønsker dere velkommen til vielse i Holmlia Kirke!

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir de to som gifter seg løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgerlig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

Kirkemøtet vedtok i 2017 en ny vigselsliturgi til bruk i kirkelig vigsel av likekjønnede par. Samtidig understreket kirkemøtet at det er to likeverdige syn på ekteskap i kirken, og at det skal være rom for begge syn.

Begge syn er også representert i Holmlia menighet og vi ønsker å presisere følgende:

Holmlia kirke er åpen for alle som ønsker å gifte seg der. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under. Ta kontakt med KIRKETORGET I OSLO tlf. 23 62 90 09, dersom du ønsker å gifte deg i Holmlia Kirke. I bolken under kan du søke opp hvilken menighet du tilhører. Hvis du hører til Holmlia menighet, skal du ta kontakt med kirketorget for  å avtale vigsel, tlf 23629009 eller e-post kirketorget.oslo@kirken.no (ikke menigheten, slik det står i i bolken finn min menighet)