Konfirmant i Holmlia og Hauketo-Prinsdal menigheter

Konfirmasjon er en festdag, men også en hel konfirmasjonstid med masse opplevelser: nye venner, sommerleir på Hvaler, musikk og kreativitet, store spørsmål og masse pannekaker.

Konfirmantene i Holmlia og Hauketo-Prinsdal blir del av ungdomsarbeidet Sjibbolet, sammen med mange andre ungdommer. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. "Kom og se!" svarte Jesus da folk ville vite mer om ham. Konfirmasjonstiden er en tid for nysgjerrighet, for å lære av hverandre og for å ta egne valg. Du velger om du ønsker å konfirmeres i Holmlia kirke eller Hauketo-Prinsdal kirke. Det meste av opplegget skjer felles, mens et par ting skjer hver for seg.

 

HVA SKJER I KONFIRMASJONSTIDEN?

- Infomøte for konfirmanter og foreldre/foresatte: 27.september 2023 kl.19

- PysjCup: 17.-18. november 2023. Ungdom fra hele Oslo møtes til nattvolleyball-turnering og lager fantastisk god stemning hele natten!

- Presentasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke: søndag 19.nov 2023 kl.11

- Presentasjonsgudstjeneste i Hauketo-Prinsdal kirke: søndag 19.nov 2023 kl.11

- Oppstart av konfirmantopplegget: januar 2024. Vi møtes stort sett torsdag kl.18-20.30 i Hauketo-Prinsdal       kirke.

- Konfirmasjonsleir på Tjellholmen, Hvaler: starten av juli 2024

- Konfirmasjonsdag Holmlia kirke: LØRDAG 7. sept. 2024

- Konfirmasjonsdag Hauketo-Prinsdal kirke: LØRDAG 14. sept. 2024

 

Som konfirmant i Sjibbolet kan du velge mellom ulike grupper utfra dine interesser, og sammen lager konfirmantene noe kreativt i fellesskap.

Vi samles ofte torsdager. Om dette passer dårlig, så finnes det også et alternativ, som innebærer praksis i ulike deler av kirkas aktiviteter og tjenester. Ta kontakt for mer info.

Konfirmanter er mangfoldige. Ta kontakt hvis det er behov for tilrettelegging eller du har spørsmål eller innspill. Jo tidligere vi etablerer kontakt, jo bedre kan vi tilrettelegge. Ingen skal heller velge bort konfirmasjon pga. økonomien. Vi har støtteordninger. Ta kontakt for mer info.

Kontakt