Barn og unge

Det er fint å være barn i Holmlia Kirke. Vi har tilbud og aktiviteter fra 0-18 år. Noen aktiviteter går hver uke, mens andre er i tidsavgrensede perioder.