GRAVFERD

Hauketo-Prinsdal menighet skal yte gravferdstjenester for hele lokalmiljøets befolkning, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn. Den lokale kirken kan være en god støtte i en vanskelig tid. Hauketo-Prinsdal kirke er vanligvis tilgjengelig for gravferd på onsdager. Menighetssalen kan også leies til minnesamvær. Det er ikke gravplass i tilknytning til kirken, men man kan likevel ha seremonien i kirken og deretter kjøre med bårebilen til den gravplassen man ønsker. I kirken minnes vi dem som er gravlagt, der kan vi tenne lys for våre døde og kan finne en samtalepartner for de store spørsmålene i livet. Både presten og diakonen er tilgjengelig for samtaler for den som er i sorg - enten det er et nylig dødsfall, eller det har gått lengre tid. Ta gjerne kontakt med oss!