Dåp

Velkommen til dåp! Gratulerer med barnet! Det følger mange nye gleder og utfordringer ved å bli foreldre. Det får oss til å tenke over de store livsspørsmålene. Kirken ønsker velkommen til dåp og vil gjerne dele dåpsdagen med dere. Dåpen er en hellig handling der vi hører Gud gi sitt løfte om å være med barnet gjennom hele livet. Dåpsdagen er en festdag og har en lang tradisjon i landet vårt. For mange er dåpen en viktig markering og feiring av livet og barnet. Alle kan bli døpt.

Vi ønsker at Hauketo-Prinsdal kirke skal være en god ramme for feiringen av et nytt barn - og for ungdom/voksne som ønsker å høre til i kirken. Dåpshandlingen er fylt av glede, takknemlighet og høytid. Det er mulighet for dåp de fleste søndager der vi har gudstjeneste kl. 11, men en gang i måneden er det kveldsmesse kl. 19.30. Dersom man hører til i vår menighet, men ønsker dåp i en annen kirke, så er det likevel den lokale presten som inviterer til dåpssamtale her hos oss. 

For spørsmål om dåp, ta gjerne kontakt med sokneprest Kjerstin Jensen på tlf. 23 62 98 53 eller kj395@kirken.no. Selve bestillingen av dåp må gjøres til Kirketorget, tlf. 23 62 90 09 eller https://minkirkeside.no/oslo, der får man hjelp med skjema og registrering.

   Hvorfor velge dåp?

Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro.

Tradisjon - dåpen er en bærende tradisjon, og det har den vært i landet vårt i nærmere 1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som en god og meningsfull feiring og en viktig dag for barnets nærmeste.

Tilhørighet - dåpen knytter oss til Gud, til Jesus Kristus og til fellesskapet i kirken.

Tro - Barnet døpes til den kristne tro. I dåpen legges barnet i Guds hender i tro på Guds kjærlighet. Slik er troen en Guds gave til den døpte.

Det er et valg å la barnet bli døpt, men det er også et valg å ikke la barnet bli døpt. Alle vil det beste for barna sine, og foreldre legger grunnlag for de valg barna selv skal ta i fremtiden.

Når barnet blir 15 år er det religiøst myndig. Da bestemmer barnet selv om hun eller han vil være medlem i kirken.

Sitat

Jesus sa: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Markusevangeliet, kapittel 10, vers 14