Gravferd i kirken

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kransar uttrykker sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har sin tid – også døden. I den krevende tiden der man skal ta farvel, kan den lokale kirken være en god støtte. Både den som er i ferd med å miste en av sine kjære og den som selv vet han skal forlate livet, kan trenge en samtalepartner - og kanskje en bønn og en velsignelse. Hauketo-Prinsdal kirke er en lys og fin kirke å samles i når vi skal ta avskjed.

Selv om gravleggingen skal være på en kirkegård et annet sted i byen, kan man likevel ha gravferdsseremonien i kirken hos oss. I etterkant av en gravferd, kan både presten og diakonen være gode samtalepartnere for å komme videre gjennom sorgen. På allehelgensdag minnes vi alle som har blitt gravlagt i vår menighet det siste året, og de nærmeste pårørende får en særlig invitasjon til denne dagen. Har du spørsmål om gravferd, eller ønsker du en å snakke med? Ta kontakt med sokneprest Kjerstin Jensen, tlf. 23 62 98 53 eller kjerstin.jensen@oslo.kirken.no.