MENIGHETSRÅDSPROTOKOLLER

Her finner du protokoller fra alle menighetsrådsmøter fra og med mai 2015. Vedlegg til protokoller fås ved henvendelse til kirkekontoret.