Hvaler menighetsblad

Vi er stolte av Hvaler menighetsblad og er takknemlig for alt godt samarbeid med lokalsamfunnet. Bladet speiler mye av de gode kreftene som utfoldes i Hvaler-samfunnet, og mottok i juni 2021 Hvaler kommunes kulturpris.