Vigsel i kirken

Velkommen til å feire bryllup i en av Hvaler sine to flotte kirker!

Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager for resten av livet. Det handler om de to, men de står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner tilstede.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir man hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under. Betaling for kirke, organist og kirketjener er gratis for innbyggere i Hvaler kommune: Det betales kr 7 500 for vielsen dersom ingen av dere bor i Hvaler kommune. Dersom dere bor i Fredrikstad kommune, betaler dere kr 4 500 (prestene er felles i Domprostiet). Det betales kr 7 500 dersom ingen av dere er medlem av Den norske kirke.