Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant i Hvaler menighet! Her på Hvaler starter konfirmasjonsåret i oktober/november og avsluttes med konfirmasjoner i september. Påmelding for konfirmantåret 2023/2024 åpnes 1. august 2023, og linken vil du kunne finne her.

Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal være med på å utvide horisonten din, og bevisstgjøre deg på hvilke valg du tar i livet.

Du vil utfordres til å gjøre deg opp dine egne meninger, stille spørsmål, lære mer om Bibelen, snakke om kristen tro og engasjere deg i kirkens arbeid for både våre medmennesker og miljøet. Fem dager i begynnelsen av skoleferien reiser vi på konfirmantleir til Norefjell, sammen med konfirmanter fra hele landet. Søndag 1. september 2024 er det konfirmasjonsgudstjeneste i Hvaler kirke, og lørdag 7. september 2024 og søndag 8. september 2024 er det konfirmasjonsgudstjenester i Spjærøy kirke.