Konfirmasjon 2022/2023

Velkommen som konfirmant i Hvaler menighet! Påmelding for konfirmantåret 2022/2023 åpnes 1. august 2022, og linken vil du kunne finne her.

Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal være med på å utvide horisonten din, og bevisstgjøre deg på hvilke valg du tar i livet.

Du vil utfordres til å gjøre deg opp dine egne meninger, stille spørsmål, lære mer om Bibelen, snakke om kristen tro og engasjere deg i kirkens arbeid for både våre medmennesker og miljøet. Konfirmantåret starter i november/desember 2022, og avsluttes i september 2023. Søndag 3. september 2023 er det konfirmasjonsgudstjeneste i Hvaler kirke, og lørdag 10. september 2023 og søndag 11. september 2023 er det konfirmasjonsgudstjenester i Spjærøy kirke.