Gravferd i kirken

Mange følelser dukker opp i møte med dødsfall og gravferd. De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid ta valg om seremoni, gravferdsform og  gravlegging.

Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste er tungt å ta inn over seg. Gravferden er de nærmeste sin avskjed med den døde. Å samles om kista til takk og avskjed er et stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner seg hjulpet av de kjente rammene som gravferdsgudstjenesten gir.