Konfirmasjon i Grimstad kirke

Hovedbilde for tema

Alle ungdommer er velkomne som konfirmanter i kirken! Både du som tror, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske viktige spørsmål sammen med andre. Du vil få mange nye opplevelser og du lære mer om Gud og om deg selv.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

 

2010-kullet - Informasjonsmøte

For de som er født i 2010 blir det informasjonsmøte i Grimstad kirke

onsdag 29. mai, kl. 17.00 - 18.00 i Grimstad kirke

Møtet er for konfirmant og foresatt(e) og det blir mulig å stille alle mulige spørsmål på denne samlingen.

Hjertelig velkommen❣️

Les mer om konfirmasjon for 2010-kullet i Grimstad på denne siden

 

Kort om konfirmasjon

Den norske kirkes konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Uansett om du er døpt eller ikke, kan du være med i konfirmasjonstiden i kirken. For å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten derimot, må du være døpt. Derfor blir mange unge døpt i konfirmasjonstiden.

Les mer om konfirmasjon i Den norske kirke her.

Kontakt