Velkommen til dåp

Hovedbilde for tema

Enten du vil bli døpt selv eller døpe barnet ditt, er du velkommen i Den norske kirke.

Dåpen er en av de store markeringsdagene i mange familier, som en feiring av barnet som er født. Men den er også noe mer: Dåp er ett av kirkens to sakrament og en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Dåpen er en feiring av livet med rom for en ny begynnelse, uansett alder.

Det er ingen aldersgrense for dåp, og konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp. Ved dåpen blir man medlem i Den norske kirke. Dåpen er det eneste kriteriet for medlemskap i kirken.

For registrering av dåp, velg en av menighetene i snarveiene over. Vet du ikke hvilken menighet du sogner til, kan du søke etter din menighet nederst på siden.