Menighetene i Gran

I Gran er det fire menigheter som til sammen utgjør Gran kirkelige fellesråd.