Om oss

Søreide menighet er en glad folkekirkemenighet! Vi har en betydelig lavere gjennomsnittsalder på våre samlinger enn det folk flest forbinder med kirken. Vi har søndagsskole knyttet til gudstjenestene, og kirkekaffen er et viktig sosialt møtepunkt i vår del av byen. Kirkerommet vårt er moderne, åpent og lyst. Slik er også vår kristendomsforståelse.