Gravferd

Båret av andres hender - kommer de fleste av oss til kirken for første gang. I dåpen legger vi livet i Guds hender, og ber om hans velsignelse og omsorg. Båret av andres hender – forlater vi også kirken når livet er slutt. Også da legger vi livet – det evige liv – i Guds hender, og ber om å bli tatt inn i hans rike.