En tid for nye opplevelser!

Hvert år har vi mellom 100 og 150 konfirmanter i Søreide menighet. Det sier seg selv at ikke alle disse ungdommene er helt like. Derfor ønsker vi å tilby et konfirmantopplegg med valgmuligheter. I Søreide menighet består konfirmanttiden av fire deler: UNDERVISNING, GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER og LEIR.

Årsrytme I september/oktober sender vi ut invitasjon til alle 14-åringer som er medlemmer av Den norske kirke, og til alle andre som har bedt om informasjon. Påmelding åpner etter høstferien. UNDERVISNING:  Konfirmantene samles i klasselignende grupper noen onsdager i løpet av konfirmasjonstiden. Her lærer vi mer om den kristne tro - hva betyr det at noe er hellig, hva er bønn, hvem er Jesus, hva tror kirken på - og hvordan kan min egen tro passe inn i dette? Undervisningen er onsdag ettermiddag fra 16.30 til 18.00.  GUDSTJENESTENE: Gudstjenesten kalles gjerne for kirkens pulsslag.

Den er ikke alltid så spektakulær, den kan virke ganske uanselig, men den kommer trofast tilbake hver søndag og gir en rytme til menighetens liv. Konfirmantene er til stede på minst sju gudstjenester under konfirmasjonstiden utenom sin egen konfirmasjon. Foresatte blir vi også glade for å se i stolradene. Hver søndag har vi også kirkekaffe, noe som gjør at gudstjenesten også blir et viktig sosialt møtested for mange i nærområdet.

AKTIVITETER   Alle konfirmantene får velge en aktivitet som de deltar på. Tanken er at konfirmantene ikke bare skal få teoretisk kunnskap om hva kristen tro er - de skal også få gode opplevelser innenfor et kirkelig fellesskap. De som trenger en spesielt tilrettelagt aktivitet, kan velge dette ved påmeldingen.

Velkommen som konfirmant hos oss!