En tid for nye opplevelser!

Hvert år har vi mellom 100 og 130 konfirmanter i Søreide menighet. Det sier seg selv at ikke alle disse ungdommene er helt like. Derfor ønsker vi å tilby et konfirmantopplegg med valgmuligheter. I Søreide menighet består konfirmanttiden av tre deler: UNDERVISNING, GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER. I tillegg har vi arrangert leir enkelte år men det er valgfritt.

Årsrytme

I september/oktober sender vi ut invitasjon til alle 14-åringer som er medlemmer av Den norske kirke, og til alle andre som ber om informasjon. Påmelding åpner i oktober.

UNDERVISNING:  Konfirmantene samles i grupper. Her lærer vi mer om den kristne tro - hva betyr det at noe er hellig, hva er bønn, hvem er Jesus, hva tror kirken på - og hvordan kan min egen tro passe inn i dette? Undervisningen er onsdag ettermiddager.  GUDSTJENESTENE: Gudstjenesten er hjerteslaget i menigheten. Den kommer trofast tilbake hver søndag og gir en rytme til menighetens liv. Konfirmantene er til stede på minst sju gudstjenester under konfirmasjonstiden utenom sin egen konfirmasjon. Foresatte blir vi også glade for å se her.

Hver søndag har vi også kirkekaffe, noe som gjør at gudstjenesten også blir et viktig sosialt møtested for mange i nærområdet.

AKTIVITETER   Alle konfirmantene får velge en aktivitet som de deltar på. Tanken er at konfirmantene ikke bare skal få teoretisk kunnskap om hva kristen tro er - de skal også få gode opplevelser innenfor et kirkelig fellesskap. Aktivitetene foregår mellom påske og sommerferie og kan være på andre ukedager enn onsdag også en helgedag eller to. De som trenger en spesielt tilrettelagt aktivitet, kan velge dette ved påmeldingen.

Dersom du har en konfirmant som er aktuell for KONFIRMANT-PLUSS - kan de være med på undervisning og samlinger sammen med alle i samme målgruppe - men likevel ha selve konfirmasjons-seremonien i Søreide.

Velkommen som konfirmant hos oss!