Dåp

Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Mange blir døpt som barn, men vi opplever også at mange blir døpt før konfirmasjon og noen blir døpt i voksen alder.

Hjertelig velkommen til i dåp i Søreide kirke!

I dåpen blir vi mennesker på en konkret og synlig måte omsluttet av Guds kjærlighet. Dåpens vann blir til en nådens kilde vi kan øse av gjennom hele livet. Når barn blir døpt, lover foreldre og faddere sammen med menigheten å oppdra barnet til den kristne forsakelse og tro. Når ungdom og voksne blir døpt, blir vi utfordret til å leve livet med den kristne tro som fundament. Vi blir en del av Guds verdensvide kirke og medlem av Den norske kirke.

Ønsker dere dåp i en kirke som ligger utenfor Bergen kommune, må dere ta kontakt med den menigheten der dere ønsker dåpen, og deretter tar dere kontakt med Kirketorget for å avtale dåpssamtale med en menighet i Bergen. Vi anbefaler at man blir døpt i den menigheten der man bor.

Barn som døpes, kommer til å få invitasjon til å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år.

I Søreide er det dåp de aller fleste søndager som en del av gudstjenesten. Det arrangeres også egne dåpsgudstjenester noen søndager kl. 13.00.  Nedenfor finner du påmeldingsskjema til dåp, mer informasjon om dåpshandlingen, praktiske forberedelser og om det å være fadder. Har du andre praktiske spørsmål om dåp i kirken i Bergen, kontakt Kirketorget som organiserer det administrative i forbindelse med dåp, tlf.: 55 59 32 10. Har du spørsmål om dåp i Søreide kirke, ta kontakt med vårt menighetskontor på tlf. 55 59 71 00, eller send oss en mail. Se kontaktinfo under.

Det er dåp i kirken. Et barn blir holdt over en døpefont, og får vann over hodet.

Velkommen til dåp i Den norske kirke!

Alle er velkommen til dåp i Den norske kirke. Les mer og meld på til dåp her.

Påmelding til dåp