Gravferd i kirken

Å miste er tungt å ta inn over seg. Mange kjenner seg hjulpet av, og finner ro i de kjente rammene en kirkelig gravferdsseremoni gir.

De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni, og om lag 90 % velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke. I en kirkelige seremoni tar en farvel med den døde, takker for livet og overlater den døde til Gud. Å miste er tungt å ta inn over seg, og gravferden gjør døden og avskjeden mer konkret.

Mange kjenner seg hjulpet av de kjente rammene en kirkelig gravfersseremoni gir. En kirkelige gravferd er en anledning til å vise respekt for den døde, for å takke og minnes, og samtidig en bønn om forsoning, framtid og håp. Gjennom minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner kan seremonien bli en betydningsfull markering for familie og vennekrets. Har du spørsmål omkring gravferd i kirken, ta kontakt med vårt servicekontor Kirketorget: tlf 55 59 32 10.