Kommunikasjon og Profilering

Synliggjøring er viktig. Folk trenger å vite om hva som skjer i den lokale kirken. God synliggjøring er indirekte rekruttering til frivillig arbeid. Her er tips og veiledning til arbeidet med kommunikasjon og profilering.