FRIVILLIG - verktøykasse

Velkommen til verktøykassa! Her kan du hente tips, plukke og mikse. Ikke alt du finner her vil være relevant eller passe for din/deres menighet. Noen utfordringer er de samme, mens andre er ulike fra sted til sted. Finn, bruk og tilpass etter lokale behov! Verktøykassen skal være en levende ressursbank, og vi skaper den sammen. Vær derfor med på å utvikle den ved å send inn gode forslag, ideer, eller innspill til endring. Send dette til Johannes Ek Reindal. jr573@kirken.no