Beredskapsplaner ved Mistanke om overgrep

Ved mistanke om seksuelle overgrep i kristen sammenheng: Kontakt Kirkelig Ressurssenter Tlf: 23 22 79 30 / 980 65 654 post@kirkeligressurssenter.no