Erfaringsutveksling

Her finner du tips og erfaringer fra andre menigheter når det gjelder arbeidet med frivillighet. Denne siden skaper vi sammen. Jo flere som deler av sine erfaringer, jo bedre og mer nyttig blir denne siden. Send til Anne Marie Guldahl Jernquist, aj934@kirken.no.