Bryllup i kirken - kjærlighetens fest

To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner til stede.

I forkant av et bryllup dukker det opp mange spørsmål: Når er kirka ledig, koster det noe, kan vi ha seremoni andre steder enn i kirka? Det er det lokale menighetskontor som besvarer alle spørsmål om bryllup. Finn din lokale menighet nederst på denne siden.


Kirkelig vigsel for alle
Kirkemøtet for Den norske kirke vedtok 30. januar 2017 en ny vigselsliturgi, Vigsel 2017, som kan brukes ved ekteskapsinngåelse både av likekjønnede og ulikekjønnede par. Den kan dermed brukes av alle som vil gifte seg i kirken.

Den norske kirke har etter dette to liturgier for ekteskapsinngåelse. Vigsel 2003 er forbeholdt ulikekjønnede par.

Flertallet av prestene i Oslo bispedømme vil forestå vigsler for likekjønnede par. De prestene som ikke ønsker det, vil henvise dere videre til prosten.


Forbønn for borgelig inngått ekteskap
Alle som har inngått borgelig ekteskap kan få en kirkelig forbønn for sitt ekteskap. Ta kontakt med deres lokale menighetskontor hvis dere ønsker forbønn for borgelig inngått ekteskap.

Utenlandske statsborgere
En utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge må framlegge attest fra offentlige myndigheter i hjemlandet som beviser at det ikke er noe til hinder for at det blir inngått ekteskap. I tillegg er det nødvendig med dokumentasjon på oppholdstillatelse hvis man ikke allerede har arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse.


Skjema dere må fylle ut før bryllupet
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Det kan skje digitalt på skatteetaten.no, eller på et skjema som fylles ut og sendes skattekontoret ditt. Se skatteetatens nettside - prøving av ekteskapsvilkår.

Har dere søkt elektronisk, kan også forloverne logge seg inn og fylle ut forlovererklæring elektronisk.


Mer om prøving av ekteskapsvilkår og utfylling av nødvendige skjemaer

Må jeg være medlem i Den norske kirke for å gifte meg i kirken?
En prest kan i utgangspunktet vie alle som ønsker å inngå ekteskap.

Men presten har ikke alltid plikt til å påta seg vigsel. Det gjelder for eksempel hvis en eller begge av brudefolkene ikke er medlem av Den norske kirke. Presten kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn. Dette fremgår av Lov om ekteskap, § 13.

Dersom det oppstår spørsmål rundt dette, kan du kontakte prosten i området der du ønsker å gifte deg. Kontaktinformasjon finner du i denne lenken.

Bestille vielse i Asker

Bestille vielse i Bærum

Bestille vielse i Oslo