Undervisning

Alle konfirmantane får undervisning i den kyrkja dei tilhøyrer, og blir fordelte etter skule og barneskulekrins. Undervisninga er som regel rett etter skuletid. Undervisninga tek til i byrjinga av september. Vi har òg eigne samlingar for dei av konfirmantane som av ulike grunnar treng individuell tilrettelegging.