Informasjon 2024

Gjennom konfirmantåret blir det sendt ut mykje informasjon til konfirmantar og foreldre. Mykje av den informasjonen finn du òg nettsidene. Den nåverandre informasjonen gjeld konfirmasjon 2024.