Nytilsettingar i Møre bispedøme

Oversikt over dei nyaste tilsettingane i Møre bispedøme.

2024

Per Sigve Særheim har takka ja til stillinga som sokneprest i Aure, Stemshaug og Tustna sokn. Han vil fullføre cand.theol studiet sitt i næraste framtid, i kombinasjon med tenesta som sokneprest. Særheim tek til i stillinga 1. september.

Tilsettingsrådet i Møre bispedøme vedtok i møte 14.mars 2024 å tilsette Pål Arne Winsnes som sokneprest i Indre Nordmøre prosti med sokna i Surnadal som særskild tenestestad. Winsnes har takka ja til stillinga.

Jonas Richter Fjeld har takka ja til stillinga som sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti, med Sykkylven som særskild tenestestad. Han tek til i stillinga i juni. 

Jan Fredrik Laskerud har takka ja til stillinga som sokneprest i Indre Nordmøre prosti med Hov og Romfo sokn som særskild tenestestad.

Maria Vassli Gjære har takka ja til stillinga som avdelingsleiar kyrkjefag ved Møre bispedømekontor. Ho vil ta til i stillinga medio mai.

Theodor Halvorsen har takka ja til stillinga som kapellan i Molde domprosti med Molde domkirkes menighet som primær tentestestad. Halvorsen tar til i stillinga frå 1.august.

 

2023

Geir Sakseid er tilsett som prostiprest i Nordre Sunnmøre prosti. Sakseid har Ålesund og Volsdalen sokn som primær tenestestad. 

Barbro Godø Thomassen er tilsett som prest under utdanning i Nordre Sunnmøre prosti med Geiranger og Norddal sokn som primær tenestestad. Thomassen tar til i stillinga frå 2. oktober 2023.

Claes Åge Blom Mørch er tilsett som sokneprest i Nordre Sunnmøre Prosti med Stranda og Liabygda sokn som særskilt tenestestad. Mørch startar i stillinga 01.10.2023.

Jan Kristian Behrentz er tilsett som prest under utdanning i Nordre Sunnmøre prosti med Ørskog sokn som primær tenestestad. Behrentz begynner i stillinga 1.august 2024.

Inger Marie Lillevik er tilsett som prest under utdanning i Molde domprosti, med Vågøy og Myrbostad sokn som særskild tenestestad.

Gunnar Bergem er tilsett som prest under utdanning i Molde domprosti, med Eide sokn som særlig tjenestested.

Grethe Lystad Johnsen er tilsett som domprost i Molde domprosti.

Vidar Wilhelmsen Rygh har tatt imot stillinga som prost i Indre Nordmøre prosti.

Siv Brudevoll er tilsett som rådgivar personal ved Møre bispedømekontor.

Ståle Johan Aklestad har tatt imot stillinga som sokneprest i Molde domprosti med Molde domkirkes menighet som særleg tenestestad.

Anne Marit Riste har tatt imot stillinga som prostesekretær og prostiprest i Molde domprosti.  

Kristine Myrene Bleikli har tatt imot stillinga som sokneprest i Søre Sunnmøre prosti, med Dalsfjord og Kilsfjord sokn som særleg tenestestad.

 

2022:

Ragnhild Annie Fuglseth har tatt imot stillinga som ny studentprest i Molde og Kristiansund (50% stilling). 

Grethe Lystad Johnsen er tilsett som rådgivar misjon/kyrkjefag ved Møre bispedømekontor.

Tor Koppang har tatt imot stillinga som sokneprest i Molde domprosti med Bolsøy sokn som særleg tenestestad.

Anne-Marit Hagelund er tilsett som ny personalsjef ved Møre bispedømekontor.

Ellen Bjørnsen er tilsett som ny rådgivar for ungdom, integrering og frivillegheit ved Møre bispedømmekontor.

Solfrid Leinebø Seljås har tatt imot stillinga som sokneprest i Søre Sunnmøre prosti med Herøy sokn som særleg tenestestad.

Joachim Haaland har tatt imot stillinga som Fengselsprest (40%)  ved Ålesund fengsel og som studentprest (50 %) ved NTNU i Ålesund.

Ruth Eva Sollie har tatt imot stillinga som studentprest (50 %) ved Høgskolen i Volda. Inntil vidare held ho fram som kyrkjelydsprest i Vartdal (50 %).

Bjørg Marie Myhre har tatt imot stillinga som sokneprest i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokn som særleg tenestestad.

David Spjøtvold har tatt imot stillinga som sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Brattvåg sokn som særleg tenestestad.

Toril Stendal har tatt imot stillinga som sokneprest i Indre Nordmøre prosti med Tingvoll og Straumsnes sokn som særleg tenstestad.

Knut Farstad har tatt imot stillinga som sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ikornnes sokn som særleg tenestestad.

 

2021:

Grete Lystad Johnsen er tilsett som vikar for misjonsrådgiver ved Møre bispedømmekontor.

 

Elin Næsje Sætre er tilsett som kontorleiar ved Møre bispedømekontor.

 

Kurt Vadset er tilsett som rådgiver kommunikasjon og digitalisering ved Møre bispedømmekontor.

 

Lynn Brakstad er tilsett som ny sokneprest i Ytre Nordmøre prosti med Frei sokn som tenestestad. 

 

Bjørg Myhre er tilsett som kapellan i Molde domprosti med Myrbostad og Vågøy sokn som tenestestad.

 

Tommy Høgset er tilsett som sokneprest i Indre Romsdal prosti med Hen, Eid og Holm sokn som tenestestad. 

 

Karl McAllister er tilsett som fengselsprest i 80 prosent stilling ved Hustad fengsel i Molde domprosti.

 

Anders Barstad er tilsett som ny sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti, med Sula sokn som tenestestad.

 

Anders Grytten er tilsett som ny sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Spjelkavik sokn som særleg tenestestad. 


Ola Døhl blei 7. mai tilsett som sokneprest i Søre Sunnmøre prosti med Sande og Gursken sokn som særleg tenestestad.

 

Mirjam Håland vart 15. mars tilsett som kapellan i Søre Sunnmøre prosti med Ulstein sokn som særleg tenestestad.  Håland tek til i stillinga 1.august.

 

Tor Koppang vart  1. februar tilsett som sokneprest i Indre Romsdal prosti med sokna i Rauma som særleg tenestestad.  Koppang tek til i stillinga 1.august.

 

2020:

Carina Møller vart 11. september tilsett som kapellan Bremsnes, Kvernes og Kornstad.

 

Jan Løkkeborg vart 08. juni tilsett som sokneprest i Skodje.

 

Ida Marie Weltzien vart 08. juni tilsett som sokneprest i Ellingsøy.

 

Andre Sjåvåg vart 08. juni tilsett som sokneprest Nesset, Eresfjord, Vistdal og Eikesdal.

 

Benjamin Bjørnsen Anda vart 13. mars tilsett som sokneprest i Giske og Vigra.

 

Lars Skagestad vart 6. februar tilsett som rådgjevar personal ved Møre bispedømekontor. Skagestad tek til i stillinga 1. juni.

 

Ellen Schiøtt vart 24. januar tilsett som sokneprest Tresfjord og Vike sokn i Indre Romsdal prosti. Schiøtt tek til i stillinga til sommaren.

 

Eline Elnes Rabbevåg vart 30. januar tilsett som rådgjevar diakoni og kyrkjefag ved Møre bispedømekontor. Rabbevåg tek til i stillinga 1. mars.

 

2019:

Sindre Stabell Kulø vart 9. desember tilsett som prost i Ytre Nordmøre prosti. Kulø tek til i stillinga 1. januar 2020.

 

Anders Barstad vart 14. november tilsett som kapellan i Spjelkavik sokn i Nordre Sunnmøre prosti. Barstad tek til i stillinga 14. april 2020.

 

Geir Sakseid vart 14. oktober tilsett som rådgiver for misjon og kyrkjefag ved Møre bispedømmekontor. Sakseid tek til i stillinga 17. februar.

 

Per Kristian Hovden Sætre vart 27. september tilsett som sokneprest i Hornindal, Austefjord og Storfjorden sokn i Søre Sunnmøre prosti. Sætre har fått permisjon frå stillinga i eitt år og tek til i januar 2020.

 

Elise Lindvåg Solemdal er tilsett som kontorleiar ved Møre bispedømekontor. Solemdal tek til i stillinga 1. november 2019.

 

Emil Knardal vart 27. september tilsett som sokneprest i Brattvåg sokn i Nordre Sunnmøre prosti. Knardal tek til i stillinga 1. november 2019.

 

Ola Døhl vart 27. september tilsett som sokneprest i Syvde og Rovde sokn i Søre Sunnmøre prosti. Døhl tek til i stillinga over nyttår.

 

Lars Hartig-Tangedal vart 8. februar tilsett som sokneprest i Hareid sokn i Søre Sunnmøre prosti. Hartig-Tangedal tek til i stillinga 3. juni 2019

 

2018:

Anders Barstad vart 11. juni tilsett som sokneprest i Tresfjord og Vike sokn i Indre Romsdal prosti. Barstad tok til i stillinga 6. august 2018.

 

Karl Johan Bjørge vart 11. juni tilsett som sokneprest i Vatne og Hamnsund sokn i Nordre Sunnmøre prosti. Bjørge har fått eitt års permisjon og tek til i stillinga i juni 2019.

 

Kirsti Elise Evensen Bjåstad vart 11. juni tilsett som kapellan i Sula sokn i Nordre Sunnmøre prosti. Bjåstad tek til i stillinga hausten 2018.

 

Andrè Øvrebø vart 4.mai tilsett som kapellan i Kristiansund/prostiprest i Ytre Nordmøre prosti. Han tek til i stillinga i august.

 

Erlend Lunde vart 26. februar tilsett som fengselsprest i 40% stilling ved Ålesund fengselLunde vil forsette som sokneprest i Ikornes i 60% stilling.

 

Toril Elin Krakeli Holm vart 15. desember tilsett i vikariat i 50% stilling som rådgjevar diakoni ved Møre bispedømmekontor. Ho tok til i vikariatet 15. januar 2018.

 

Inger Marie Jakobsen Sylte er tilsett som spesialprest ved Møre bispedømmekontor i 20% stilling. Sylte tok til i stillinga 1. januar 2018. Ho har tidlegare vore tilsett som sokneprest i Tresfjord og Vike sokn i Indre Romsdal prosti.

 

2017:
Øystein Braaten vart 10. november tilsett som sokneprest i Ørskog og Stordal sokn, Austre Sunnmøre prosti. Han tok til i stillinga i mai 2018. 
Kristin Strand vart 15. desember tilsett som sokneprest i Stangvik, Todalen og Åsskard sokn, Indre Nordmøre prosti. Ho tok til i stillinga 15. januar 2018.
Kjetil Austad vart 10. november tilsett som kapellan i Spjelkavik sokn, Nordre Sunnmøre prosti. Han tok til i stillinga 1. januar 2018.
Johnny Leikvoll Drabløs vart 8. september tilsett som sokneprest i Vanylven og Åram sokn, Søre Sunnmøre prosti.Han tek til i stillinga våren 2018.
Morgan Berg vart 28. april tilsett som sokneprest i Skodje sokn, Austre Sunnmøre prosti. Han tok til i stillinga 1. september 2017.
Kari Vatne vart 16. juni tilsett som sokneprest i Borgund sokn, Nordre Sunnmøre prosti. Ho tok til i stillinga 1. september 2017.
Ida Maria Heggelund vart 16. juni tilsett som sokneprest i Voll og Vågstranda sokn, Indre Romsdal prosti. Ho tok til i stillinga 21. august 2017.
Anna Friheden vart 28. april tilsett som kapellan i Ålesund og Volsdslen sokn, Nordre Sunnmøre prosti. Ho tok til i stillinga 1. august 2017.
Simen Elias Nordbrønd Myklebust vart 28. april tilsett som sokneprest i Sykkylven sokn, Austre Sunnmøre prosti. Han tok til i stillinga 14. august 2017.
 
2016:
Margaret Nevland vart 11. november tilsett i vikariat som førstekonsulent ved Møre bispedømmekontor. Ho tok til i stillinga 21. november 2016.
Ingrid Finsådal vart 30. september 2016 tilsett som sokneprest i Austefjord og Kilsfjord sokn, Søre Sunnmøre prosti. Ho tok til i stillinga i januar 2017.
John Sylte vart 30. september 2016 tilsett som sokneprest i Vestnes og Fiksdal sokn, Indre Romsdal prosti. Han tok til i stillinga 1. januar 2017.
Leidulv Øyvind Grimstad vart 30. september 2016 tilsett som sokneprest i Hareid sokn, Søre Sunnmøre prosti. Han tok til i stillinga 1. oktober 2016.
Signe Hellevik vart 17. juni 2016 tilsett som rådgjevar personal ved Møre bispedømekontor. Ho tok til i stillinga 1. oktober 2016.
Arne Bøe vart 11. mars 2016 tilsett som sokneprest i Øre og Gjemnes sokn, Indre Nordmøre prosti.
Bøe tok til i stillinga i Gjemnes og Øre 1. august 2016. 
 Arvid Helle vart tilsett som avdelingsleiar kyrkjeliv ved Møre bispedømekontor 11. mars 2016 og tok til i stillinga 1. juni 2016.
Dele-knappar kan ikkje vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"