MØRE bispedøme

Møre bispedøme har som visjon: Meir himmel på jorda! Kyrkja i Møre skal vitne i ord og gjerning om frelse, fridom og håp i Jesus Kristus ved å vere: Vedkjennande - Open - Tenande - Misjonerande. Vi vil vere ei kyrkje med medarbeidarar som ser kvarande, og tek del med nådegåver, evner og fagkunnskap. Gjennom gudstenester, misjon, diakoni, undervisning, kyrkjemusikk og kultur vil vi arbeide for at alle i Møre skal bli kjende med den glade bodskapen!