6. februar er samenes nasjonaldag

I Den norske kirke er det et mål at samenes nasjonaldag markeres i alle menigheter, både i gudstjenesten og i trosopplæringen. Ta kontakt med din menighet for nærmere informasjon.

Samisk flagg ved kirkedøren. Illustrasjonsbilde: Ørjan M. Bertelsen

Samenes nasjonaldag er felles for alle samer i Russland, Finland, Sverige og Norge. Den norske kirke feirer også samisk nasjonaldag og står sammen med den verdensvide kirke i arbeidet med å løfte urfolks verdighet, livsvilkår og rettigheter. Dette er motivert i kirkens tros- og verdigrunnlag.

I Den norske kirke er det et mål at samenes nasjonaldag markeres i alle menigheter, både i gudstjenesten og i trosopplæringen. Ta kontakt med din menighet for nærmere informasjon.

 

Forbønn utarbeidet av Samisk kirkeråd

Sørsamisk

Åejvie, mijjien Jupmele, datnem gijhtebe mijjen almetji åvteste, mijjen vuekiej jïh dajvi åvteste gusnie åadtjobe årrodh jïh gaajhkem jieliemasse åadtjodh.

Vedtieh syjhtedem jïh vijsiesvoetem guktie vaarjelibie gaajhkem bueriem maam libie eerpeme mijjen maadtojste. Rohkelibie: vedtieh saemien jieleme-dårrehtimmide nuepieh eatnamistie jïh jaevrijste gaajhkem jielemasse åadtjodh. Rohkelibie dej åvteste gïeh aerhkie leah båetije biejjiej åvteste juktie vaejsjieh jeeluvistie rebpieldieh jïh noeregi åvteste gïeh aerhkie leah. Rohkelibie dej åvteste gïeh mearoen baalte årroeminie guktie dah mearoste beapmoeh åadtjoeh. Vuesehth guktie edtjebe dov buerie vadtesidie staerieslaakan vaarjelidh. Dan bïjre rohkelibie Jeesusen nommesne.

Bokmål

Herre, vår Gud, vi takker deg for det samiske folk [vårt folk] og deres[våre] tradisjoner og for de landområder der de [vi] har hatt nok til livets opphold.

Gi oss alle vilje og visdom til å ta vare på alt det gode vi har fått i arv fra våre forfedre. Vi ber i dag særskilt for de samiske primærnæringene og deres muligheter til å høste av naturens gaver på land og hav. Vi ber for dem som opplever uro for framtida på grunn av store tap til rovdyra, og for ungdommen som føler usikkerhet. Vi ber også for fjordfolkets mulighet til å høste av det som havet gir. Lær oss å forvalte dine gaver rett. Det ber vi om i Jesu navn.

 

Nettressurser

Den norske kirke, Ressursbanken: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2017/markering-av-samisk-nasjonaldag/

Sametinget: http://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Nasjonaldag-og-nasjonale-symboler

Ovttas, samiske læremidler på nett:

http://ovttas.no/nb/node/29492

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"