Sakspapir til Kirkemøtet 2023

I august samles Kirkemøtet i Trondheim for å behandle 18 saker. Her kan du lese saksdokumentene og komiteenes innstillinger etter hvert som de foreligger.

Foto: Joakim Birkeland

Les protokoll fra Kirkemøtet 2023 her

 

KM 1/23    Godkjenning av innkalling og saksliste 

KM 02/23 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak 2022

KM 02.1/23 Rapport fra inernrevisor om Kirkerådets oppfølging av vedtak fra Kirkemøtet 2022

KM 03/23 Valg og oppnevninger Kirkemøtet 2023

KM 03.1/23 Valg av dirigentskap for Kirkemøtet 2023

KM 03.2/23 Valg av tellekorps for Kirkemøtet 2023

KM 03.3/23 Valg av nominasjonskomite til Kirkemøtet 2024

KM 03.4/23 Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

KM 03.5/23 Supplerende valg til Mellomkirkelig råd 2023-2024

➜ Valgkomiteens innstilling

KM 04./23 Orienteringssaker

KM 04.1/23 Årsrapport Den norske kirke 2022

KM 04.2/23 Årsrapport Bispemøtet 2022 

KM 04.3/23 Protokoll Ungdommens kirkemøte 2022

KM 04.4/23 Døvekirkens årsmelding 2022

KM 04.5/23 Årsmelding Sjømannskirken 2022

KM 04.6/23 Utfordringsbildet 2023 - Den norske kirke

KM 04.7/23 Endring i økonomiregelverk for rettssubjektet Den norske kirke

KM 04.8/23 Muntlig orientering fra generalforsamlingen i Konferansen av europeiske kirker (KEK) 2023

KM 05/23 Kirkelig organisering Folkevalgte som kirkelig styringstjeneste, biskopens tilsyn og ledelse, og ordning for daglig ledelse 

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Komitéens tredje innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 06/23 Regler for saksbehandling i liturgisaker

➜ Komitéens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 07/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av og i kirken

KM 07.1/23 Begrepsavklaring

KM 07.2/23 Oversettelse av saksfremlegget med enklere språk

➜ Komiteens første innstilling

Kirkemøtets vedtak

KM 08/23 Kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner

KM 08.1/23 Utredning - Kirkelig tjeneste i samfunnsinstitusjoner

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 09/23 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet og endringer i kirkeordningen m.m

➜ Komitéens første innstilling 

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 10/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2023

KM 10.1/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet

➜ Komitéens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 11/23 Kirkemøtets fordeling av midler for 2024 og orientering om budsjett 2023

➜ Komitéens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 12/23 Evaluering av kontrollordningene i Den norske kirke

KM 12.1/23 Evaluering av kontrollordningene i Den norske kirke - rapport

➜ Komitéens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 13/23 Kirkelig organisering- endringer i personalreglementet og kirkeordningen m.m

KM 13.1/23 Protokoll fra ekstraordinært Kontaktmøte 10.05.23

➜ Komiteens første innstilling

➜ Komiteens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 14/23 Forberedelse til Det lutherske verdensforbunds generalsorsamling 2023_ Én kropp, én ånd, ett håp

KM 14.1/23 The Body and Spirit of Reconciled Diversity

KM 14.2/23 Norwegian Church Aid - Brosjyre fra Kirkens Nødhjelp

KM 14.3/23 Message of the LWF Pre-Assembly 2023

➜ Komiteens første innstilling

➜ Komiteens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak 

KM 15/23 Kirkemøtets arbeidsform

➜ Komiteens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak 

KM 16/23 Adgang til å legge vekt på samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke

➜ Komiteens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak 

KM 17/23 Endring av regler om ordning for felles menighetsråd

KM 17.1/23 Forespørsel om endring av regler for felles menighetsråd fremmet av Borg bispedømmeråd

➜ Komitéens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak 

KM 18/23 Uttalelse fra Kirkemøtet (utarbeides under Kirkemøtet)

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"