Historie om LHBT+ i Den norske kirke

Den norske kirke har rom for deg, uansett kjønn og seksualitet. Sånn har det ikke alltid vært. Her finner du punktvis oversikt over den historiske prosessen mot en mer åpen kirke frem til i dag.

Bilde av Aftenposten 21. februar 2022, der biskopenes erkjennelse av at kirken har påført homofile og lesbiske skade og smerte.

Kort om den historiske oversikten

  • Klikk på den røde pila ved siden av hvert punkt for å lese mer om de ulike hendelsene. 
  • Tidslinjen starter med den nyeste hendelsen og går tilbake til 1954.
  • Oversikten bruker ulike betegnelser på gruppen som i dag går under samlebetegnelsen LHBT+. I oversikten brukes den betegnelsen som har vært gjeldende i kirkelige sakspapirer til enhver tid: LHBT+, LHBT, homofilt samlevende osv.
  • Det er nevnt en rekke kirkelige organer i oversikten, her er forklaringer av de som nevnes oftest:
    • Kirkemøtet: kirkens øverste demokratiske organ
    • Kirkerådet: kirkens øverste styre
    • Bispemøtet: alle biskopene

 

2023

Kirkemøtet vedtar at arbeidsgivere kan ikke lenger forskjellsbehandle søkere til stillinger på grunn av likekjønnet ekteskap

2022

Kirkerådet sender høringssvar om forbud mot konverteringsterapi

Biskopene erkjenner at kirken har påført homofile og lesbiske smerte

Kursing om LHBT+ for alle ansatte starter

2020

Undersøkelse viser både diskriminering og positive holdninger til LHBT+ blant ansatte i kirken

2018

Kirken får et LHBT-utvalg

2017

Kirkemøtet gjør det mulig for likekjønnede par å gifte seg i kirken

2016

Kirkemøtet vedtar at det skal lages liturgi for vigsel av likekjønnede

Biskopene nedsetter en arbeidsgruppe for LHBT

2015

Åpen folkekirke går til valg på likekjønnet vigsel og får flertall

2014

Et splittet kirkemøte stemmer ned forslag om at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken

2013

Utredningen "Sammen" argumenterer for ulike typer samliv innenfor kristen etikk

2008

Ny ekteskapslov gjør at det trengs en ny liturgi før prester kan vie likekjønnede

Biskopene understreker at alle prester kan og bør be for alle som ønsker forbønn

2007

Biskopene vil oppheve vedtak som hindrer homofile å bli ansatt i kirken og å få forbønn

Kirkemøtet åpner for ulike syn på homofilt samliv

2006

Den norske kirkes lærenemnd presenterer en utredning om homofili og Bibel

1999

Biskop Rosemarie Køhn gjeninnsetter Siri Sunde som prest etter at hun har inngått partnerskap

Kirkerådet mener at biskopene ikke er lojale mot Kirkemøtet

Bispemøtet slår fast at hver enkelt biskop kan gjøre sine egne vurderinger i ansettelser av homofilt samlevende

Et flertall i Kirkerådet mener biskopenes selvstendighet er ødeleggende for kirkens enhet

1997

Biskopene er fortsatt delt i synet på homofilt samlevende ansatte

Kirkemøtet presiserer at homofilt samlevende ikke kan være prest, diakon eller kateket (ha vigslede stillinger)

Siri Sunde tas ut av prestetjeneste når hun inngår partnerskap

1995

Utredningen «Homofile i kirken» blir presentert og tre av biskopene vil åpne for forbønn for likekjønnede par

Kirkemøtet stemmer mot at homofilt samlevende kan ansettes i kirken

1993

Biskopene oppnevner en arbeidsgruppe som skal uttale seg om homofili

1984

Åpen kirkegruppe og biskop Aarflot etablerer en samtalegruppe

1977

Hygen-utvalget kommer med sin utredning og skillet mellom «homofil legning» og «homofil praksis» innføres

1973

Biskopene oppretter «Hygen-utvalget» og Det norske forbundet av 1948 (nå foreningen FRI) ber om å få være blant høringsinstansene

1954

Bispemøtet slår fast at homoseksuelle handlinger er "perverse og forkastelige"

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"