Konfirmant 2023

Nå er det snart tid for å melde seg på til konfirmasjon 2023. I vår menighet har vi mange forskjellige konfirmasjonstilbud. Her kan du lese mer om hva konfirmasjon i kirken er, hva de forskjellige gruppene går ut på, hva som forventes av både konfirmant og foreldre, samt finne link til påmelding. Påmeldingen åpner onsdag 18. mai kl. 17:00. Les mer nedenfor.

Konfirmant 2023

HVA ER KONFIRMASJONSTIDEN?

Året som ligger foran deg er en mulighet til å bli 
bedre kjent med Gud og kirka. Vi snakker hva det er å være mennneske.

I konfirmasjonstiden tar vi opp temaer som:

Vennskap og relasjoner
Gud, Jesus og Den hellige ånd
Solidaritet og nestekjærlighet
Sorg og glede, godt og vondt
Kjærlighet, seksualitet og samliv
Bibel og bønn
Gudstjeneste og nattverd
Selvbilde og menneskesyn
Miljø og rettferdighet 

Alt av undervisning er obligatorisk. Ved fravær kan det bli behov for ekstra undervisning, gudstjeneste eller annen innsats i menigheten. Deltakelse i gudstjenester og andre arrangement er også en naturlig del av det å være konfirmant i kirken.

Alle konfirmanter går sammen med en foresatt under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon en ettermiddag rett før påske.

Hvis du ikke er døpt, kan det skje i løpet av konfirmasjonstiden. 

Det blir inntil tre foreldremøter i løpet av året.

Konfirmantleir - en uforglemmelig begivenhet!
De aller fleste gruppene har tilbud om å være med på konfirmantleir. GLOBALkonfirmant, TRO&FILMkonfirmanter, FROKOSTkonfirmant,  MUSIKKonfirmant, MILJØkonfirmant og LEKEkonfirmant drar sammen på leir til Mjuklia på Berkåk i uke 4. FRILUFTSkonfirmant har egen turer og blir med KRIKkonfirmanter på konfACTION på Stjørdal i uke 41. UREDkonfirmanter drar på leir til Stockholm. Deltakelse på leir er frivillig for de fleste gruppene. Se mer informasjon under beskrivelsen av de forskjellige gruppene nedenfor.

En menighet, to kirker
Fra 1. januar 2020 ble Ranheim og Charlottenlund menigheter slått sammen til en. Det betyr at dere står fritt til å velge gruppe og sted ettter hva som passer dere best. Noen av gruppene har vi i begge kirker mens flere av gruppene finnes bare i en av kirkene, men er åpen for konfirmanter fra både Ranheim og Charlottenlund. Vi håper du finner en gruppe som kan passe dine ønsker og interesser!

Påmelding

Konfirmantåret har nå startet. Dersom du vil melde på en konfirmant, ta kontakt med Marie Hauge på e-post: mg696@krirken.no eller tlf: 993 63 675

Lenger ned på siden finner du mer informasjon om de forskjellige tilbudene vi har. 

Dette må du ha klart for å gjennomføre påmelding:

 • Navn og personnummer til konfirmanten
 • Telefonnummer og adresse til konfirmanten
 • Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse til begge foreldre/foresatte
 • Dåpsdato til konfirmanten (dersom dere er usikker på dette, la feltet stå blankt)

Dersom begge foreldre ikke blir lagt til i skjemaet under påmeldingen får vi ikke til å endre dette etterpå. Det er derfor viktig at begge foreldre/foresatte registreres når dere melder dere på. For konfirmanter med kun en forelder/foresatt er dette ikke nødvendig. 

Konfirmantgrupper med konfirmasjonsdatoer:

FRILUFTSkonfirmant
Vi skal bruke det aller meste av året ute, med turer og aktiviteter av ulike slag. Det blir noen ettermiddager i nærmiljøet, rundt bålet, og noen hele dager ute i marka hvor vi skal få utfordret oss selv med ulike aktiviteter. Vi skal delta på KRIK sin leir KonfAction på Stjørdal 13-16. oktober  Mye av undervisningen blir konsentrert rundt KonfAction og et par helger, slik at vi ellers i året vil møtes ca. 1 gang pr måned. Hvilke ettermiddager vi møtes, og akkurat hvilke aktiviteter vi prøver oss på, skal konfirmantene få være med å bestemme i gruppa. For spørsmål om FRILUFTSkonfirmant, ta kontakt med Hanne Moxness hm976@kirken.no/994 79 373

FRILUFT - Undervisning og turer etter avtale, ledes av Hanne Moxness.
Konfirmasjon lørdag 3. juni kl. 13:00 i Ranheim kirke.

FROKOSTkonfirmant
FROKOSTkonfirmanter møtes tirsdagsmorgener i Charlottenlund kirke før skolestart for frokost og felleskap. Vi skal bli kjent og leke sammen, og lære om oss selv, andre, utforske vår egen tro, Gud og mye mer. Vi skal på leir til Mjuklia på Berkåk i uke 4. Vi samles ca. annenhver uke. For spørsmål om FROKOSTkonfirmanter, ta kontakt med Skule Bjørnstad sb674@kirken.no/941 33 809

FROKOSTkonfirmant - Undervisning i Charlottenlund kirke tirsdager kl. 8.15 og ledes av Ole Kristian Bratseth. Konfirmasjon søndag 14. mai i Charlottenlund kirke kl. 11:00 

GLOBALkonfirmant

I GLOBAL gruppen lærer vi om ulike tema som klimaendringer, moderne slaveri, klesindustrien i verden.  Vi lærer hvordan man som ung kan engasjere seg og hvordan vi sammen kan jobbe for en mer rettferdig verden. Vi leker mye og lærer hvordan gjøre aksjoner.  Vi samarbeider med kristne barne – og ungdomsorganisasjoner som  KFUK-KFUM Global, NMSu og Kirkens Nødhjelp som er godt trent på å jobbe med disse spørsmålene og ungdom. Vi blir med på leir til Mjuklia, Berkåk i uke 4. For spørsmål om GLOBAL konfirmanter, ta kontakt med Lise Martinussen lm665@kirken.no/941 71 393


GLOBAL konfirmant: Undervisning i Charlottenlund kirke onsdager kl 17.30, ledes av Lise Martiniussen. Konfirmasjon søndag 7. mai i Ranheim kirke kl 13.

KRIKkonfirmant
KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er en gruppe for deg som liker å være aktiv. KRIKkonfirmanter samles til trening, aktivitet og lek. Vi varierer mye i hvilke aktiviteter vi gjør og du trenger ikke å være proff for å være med her. Vi skal bare ha det gøy med sport og konf. KRIKkonfirmanter skal på en egen KRIKleir sammen med konfirmanter fra hele trønderlag. Denne leiren heter konfACTION og holdes på Stjørdal 13-16. oktober. KRIK gruppene ledes av Ole Kristian Bratseth. For spørsmål om KRIKkonfirmant, ta kontakt med Ole Kristian ob326@kirken.no/913 81 352

KRIK Ranheim - Undervisning torsdager kl 17.00, sted vil variere etter hvilken aktivitet vi skal ha, men vi har base i Ranheim menighetssenter
Konfirmasjon lørdag 13. mai i Ranheim kirke kl. 11:00.

KRIK Charlottenlund - Undervisning torsdager kl 17.00, sted vil variere etter hvilken aktivitet vi skal ha, men vi har base i Charlottenlund kirke. 
Konfirmasjon søndag 14. mai i Charlottenlund kirke kl. 13:00.

LEKEkonfirmant
LEKE gruppene skal bli kjent, leke, lære om oss selv og andre, utforske vår egen tro, lære om Gud og mye mer. De skal også overnatte i kirken med sprell, lek og moro. LEKEkonfirmanter er med på kirkens barne- og ungdomsarbeid og får prøve seg både som ledere og lekekamerater istedenfor å delta på vanlige gudstjenester. Vi er med på konfirmantleir til Mjuklia på Berkåk i uke 4. Vi samles ca. annenhver uke til samlinger. For spørsmål om LEKEkonfirmant, ta kontakt med Marie Hauge mg696@kirken.no/993 63 675

LEKE Ranheim - Undervisning i Ranheim menighetssenter torsdager kl 15:00 og ledes av menighetspedagogen vår. Konfirmasjon søndag 14. mai i Ranheim kirke kl. 11:00.

LEKE Charlottenlund - Undervisning i Charlottenlund kirke torsdager kl 15:00 og ledes av menighetspedagogen vår. Konfirmasjon søndag 7. mai i Charlottenlund kirke kl. 11:00.

MILJØkonfirmant
MILJØ gruppen har fokus på grønne verdier, økologi, relasjoner og vår plass i verden. Vi skal også bli kjent og leke sammen, og lære om oss selv, andre, utforske vår egen tro, Gud og mye mer.  Vi samles ca. annenver uke i Ranheim menighetssenter. Vi skal på leir til Mjuklia på Berkåk i uke 4. For spørsmål om MILJØkonfirmant, ta kontakt med Marie Hauge: mg696@kirken.no/993 63 675. 

MILJØ - Undervisning i Ranheim kirke onsdager kl. 15.00 og ledes av Marie Hauge.
Konfirmasjon lørdag 6. mai i Ranheim kirke kl. 11:00 

MUSIKKonfirmant
MUSIKK gruppen bruker sang og musikk som veg gjennom konfirmantåret. Vi skal også bli kjent og leke sammen, og lære om oss selv, andre, utforske vår egen tro, Gud og mye mer. Vi skal på leir til Mjuklia på Berkåk i uke 4. Vi samles ca. annenhver uke. For spørsmål om MUSIKKkonfirmanter, ta kontakt med Skule Bjørnstad sb674@kirken.no/941 33 809

MUSIKKonfirmant - Undervisning onsdager kl. 17:30 i Ranheim kirke og ledes av Skule Bjørnstad og Janne Lundemo Sivertsen. Konfirmasjon lørdag 13. mai i Ranheim kirke kl. 13:00 

TRO&FILMkonfirmant
TRO&FILMkonfirmanter bruker film for å utforske temaene i konfirmasjonstiden.Vi skal se forskjellige filmer og filmklipp og snakke sammen om hva de kan bety både for oss selv og i et større perspektiv. Hvis du er glad i å sitte i ro og se på film er dette en gruppe for deg, men vi kommer til å leke oss litt også. TRO&FILMkonfirmanter deltar på vanlig konfirmasjonsleir, og vi skal ha et eget opplegg under filmfestivalen KOSMORAMA. Vi samles ca. en gang i måneden. For spørsmål om TRO&FILMkonfirmant, ta kontakt med Marie Hauge mg696@kirken.no/993 63 675

TRO&FILM Ranheim - Undervisning i Ranheim menighetssenter onsdager kl. 17.30 og ledes av Marie Hauge. Konfirmasjon lørdag 6. mai i Ranheim kirke kl. 13:00.

TRO&FILM Charlottenlund - Undervisning i Charlottenlund kirke torsdager kl. 17.30 og ledes av Marie Hauge. Konfirmasjon søndag 7. mai i Charlottenlund kirke kl. 13:00.

uREDKonfirmant
uRed står for ungdomsredaksjonen. Vi bruker forskjellige medier, lyd og bilde i veien frem til konfirmasjonen og dere får mulighet til å gjøre mest av det dere liker best. Vi samles ca. annenver uke i Ranheim menighetssenter. Vi drar på egen leir til Stockholm i november (dato blir bekreftet før oppstart). Da skal vi besøke en ungdomsredaksjon i en kirke der, og lage noen morsomme prosjekter sammen med dem. Turen har en egenandel på 2500 kr som kommer i tillegg til prisen for vanlig konfirmasjon, med forbehold om endringer. For spørsmål om uREDkonfirmant, ta kontakt med Marie Hauge: mg696@kirken.no/993 63 675. 

URED - Undervisning i Ranheim menighetssenter onsdager kl. 17.30 og ledes av Marie Hauge.
Konfirmasjon søndag 7. mai i Ranheim kirke kl. 11:00.

HELkonfirmant
Det kan være mange grunner til at man trenger for et individuelt konfirmasjonstilbud. I dialog med foreldre og konfirmant kan vi komme frem til et konfirmanttilbud som passer for akkurat deg. I vår menighet er vi så heldig at vi har sokneprest Skule Bjørnstad som har mye erfaring og kompetanse med å tilpasse undervisning tilrettelagt for mennesker med egne behov. For spørsmål om HELkonfirmant, ta kontakt med Skule Bjørnstad: sb674@kirken.no/941 33 809

Ekstra konfirmasjonsdager

Vi vet at det kan være vanskelig å få logistikken med konfirmasjon til å gå opp. Enten på grunn av andre konfirmasjoner i familien, eller utfordringer tilkyttet leie av lokale eller andre ting som kommer i veien. Derfor har vi satt opp ekstra konfirmasjonsdag Kristi Himmeltfartsdag 18. mai, kl. 11:00 i Charlottenlund kirke og lørdag 3. juni, kl. 11:00 i Ranheim kirke. Begge med et begrenset antall plasser. Dersom dere ønsker å flytte konfirmasjonsdagen til en av disse datoene, ta kontakt med Marie Hauge mg696@kirken.no/993 63 675.

Forbehold om endringer
I tillegg til normale forbehold om endringer må vi også forholde oss til situasjonen tilknyttet COVID-19. Vi forholder oss til de retningslinjene som blir gitt av FHI, og har kontinuerlige møter der vi vurderer våre aktiviter og tilbud i henhold til dette. 

Økonomi

Alle våre tilbud har en deltakeravgift på 2400 kroner. Vi fakturer 1000 kr ved oppstart og resten etter leir. Vi ønsker ikke at noen skal utebli på grunn av økonomi. I Ranheim og Charlottenlund menighet kan du søke om støtte til konfirmantavgiften. Ta kontakt med Marie Hauge mg696@kirken.no/993 63 675.

Hva kan du forvente?

 • At du lærer om hva kristendom er og hvordan man lever som kristen. 
 • At vi har samtaler om tro og tvil, og at det er rom for å tenke selv. 
 • At du blir kjent med kirkens ritualer. At du lærer å bruke bibelen og å be. 
 • At konfirmantlæreren din møter forberedt.

Hva forventer vi?

At du møter opp til undervisningen med positiv innstilling, og at du følger ordens- og oppmøtereglene:

 • Å være konfirmant er frivillig. Vi forventer at konfirmantene møter hverandre og sine ledere med respekt.
 • Alle samlinger på semesterplanen er obligatoriske. Konfirmantene møter presis til undervisning med skrivesaker, bibel og utlevert materiell. 
 • Konfirmantene og foresatte skal delta på gudstjenester i løpet av konfirmasjonåret.
 • Fravær kan medføre ekstra gudstjenester, undervisning eller oppgaver i menigheten. Undervisningen regnes som avsluttet dersom konfirmanten gjentatte ganger ikke møter til undervisning uten beskjed fra hjemmet.  
 • Problemer med adferd løser vi i samarbeid med hjemmet. Vedvarende problemer kan gi grunnlag for bortvisning fra undervisning og konfirmasjon.

Velkommen som konfirmant i Ranheim og Charlottenlund menighet.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Faktura-adresse: Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

kontonr: 4213.20.87878

Treffetid

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor: Etter avtale 

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000. Se Om oss for direktenummer til ansatte.  

Vipps Ranheim og Charlotttenlund menighet     

Vipps: R/C Kollekt  75816                                                                                      

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"