Gravferd

Den norske kirke skal yte gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.

Det er mange tanker og følelser som melder seg når noen dør. Det kan være godt å få hjelp til å sortere, og til å legge til rette for en verdig gravferd. Vi i Ranheim og Charlottenlund menighet vil gjerne være med og gå et stykke vei i den vanskelige tiden. Presten som skal forrette, får melding om dødsfall fra det begravelsesbyrået familien har valgt. Presten tar så kontakt med de pårørende og avtaler samtale.

Hva den inneholder, avhenger av pårørendes behov. Det kan dreie seg om hva som skal med i en minnetale, omstendighetene rundt dødsfallet, tanker og følelser og rent praktiske ting. Prestene har taushetsplikt. Kanskje kan det være godt å ha noen å snakke med etter begravelsen også.  Se "Sorg rammer alle" nedenfor. Ved kremasjon blir det gjerne urnenedsettelse noen uker etter bisettelsen.  Det går an å be om at en prest blir med på urnenedsettelsen.